Sök:

Villkor & info Uniolprodukter AB


Försäljningsvillkor.
Dessa försäljningsvillkor är tillämpliga om svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkunder gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen och för företag gäller köplagen.

Beställningsvillkor.

Alla beställningar kan ske via Internet, telefon 0500421240 eller via mejl info@uniolprodukter.se. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Uniolprodukter AB lider ekonomisk eller annan skada, kommer att polisanmälas.

Priser.

Priset visas ex moms på vår sida, om Ni inte kryssat i rutan visa priser med moms. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar, enligt den kostnad som gäller för valt leveranssätt.

Betalningsvillkor.
Kreditprövningen sker direkt via Klarna Checkout (om betalningsallternativet faktura valts) och om den inte godkänns, ta kontakt med oss på Uniolprodukter AB för förslag på andra betalningsalternativ. Annat betalningsalternativ är exempelvis betal-/kreditkort eller Internetbanken.

Leveranstider.

Varor som ingår i Uniolprodukter AB sortiment som finns på hemsidan kan i normala fall levereras inom 1-2 arbetsdagar, med reservation för ev. slutförsäljningar. Om leverans dröjer på sådant sätt att kund inte längre önskar leverans av order, är det på köparens ansvar att ordern avbeställes i enlighet med dessa köpvillkor innan utleverans av order sker. 

Leveranser.

Alla leveranser gällande sågblad med en vikt under 2 kg sker med Posten, övrig vikt samt övriga varor sänds uteslutande med DHL och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress samt mobilnummer som uppgivits till Uniolprodukter AB är korrekt och att köparen efter det att Uniolprodukter AB utlevererat ordern tillser att leveransen avhämtas på utlämningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige och till Norge, Danmark, samt Finland i fall ej annat avtalats.

Transporter/Transportskador.

OBS! Skriv aldrig på fraktsedeln förrän Ni kontrollerat att vara samt emballage är helt! Ansvaret är kundens så snart fraktsedeln är påskriven!
Vid transportskada skall anmälan ske både till transportföretaget och till Uniolprodukter AB. Anmälan måste göras omedelbart, dock senast inom 4 dagar från mottagandet. Vid skadat emballage skall Du skriftligt tillsammans med speditören notera detta på fraktsedeln. Beskriv skadan och be speditören skriva under. Spara emballaget så att skadat gods kan besiktigas. Vid de flesta fall behövs också bilder för att verifiera skadan.

Orderbekräftelse.

En automatisk orderbekräftelse skickas till den e-postadress som uppgetts vid beställningen. Ordernumret på denna bekräftelse ska alltid anges vid kontakt med oss angående Er order.

Ändring av order.

Kunden kan framtill den punkt order utlevererats utan kostnad, ändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats inte kan ändras.

Avbeställning.

Avbeställning av order kan göras utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern skickas.

Outlöst paket.

Om paket inte hämtas ut så kommer kunden att belastas med fraktkostnad tur och retur, samt hanteringskostnad 100 kr. Utöver detta tillkommer en avgift för administration motsvarande 10 % av varuvärdet, dock lägst 300: - exkl. moms (375: - inkl moms). Denna avgift skall täcka de kostnader vi haft i samband med behandling av outlöst order.

Distansavtalslagen.

Som privatperson har Du enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att utnyttja ångerrätten enligt Distansavtalslagen mailar Du oss orsak till retur och faktura nr. Retur enl. Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen inte ger kunden möjlighet att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas oöppnad, i Uniolprodukter AB avsänt emballage. Om varor man beställt inte kan användas på avsett vis, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkänns ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 15 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer.
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Normalt senast 7 dagar efter mottagna varor. När reklamation efter garantitiden har passerat är det köparen som skall påvisa att felet man anmärker redan fanns vid leveranstillfället.

Returer.

I samtliga fall en vara återsändes till oss skall vi dessförinnan ha försett kund med ett returnummer. Det är på kunds ansvar att begära returnummer, samt att tillse att varan emballeras enligt våra rekommendationer, och att försändelsen märkes tydligt med returnummer. Om returanledningen är garanti, eller reklamation och fel inte kan påvisas, på grund av otillräcklig dokumentation av fel, om varan inte är defekt, t.ex. på grund av ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår hanteringsavgift om 400: - exkl. moms + kostnader för leverans tur och retur. Returnummer är giltiga i 14 dagar från det datum returnummer registrerats av oss. Emballage som saknar returnummer tas inte emot vid ankomst till Uniolprodukter AB. Paket som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller via vår speditör (DHL), rekommenderat brev eller  liknande försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages inte av Uniolprodukter AB. Vi förbehåller oss rätten att ersätta eventuellt defekt produkt med likvärdig.

Information.

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter och tjänster i vårt sortiment. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Uniolprodukter AB kan inte heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Upphovsrätt & Cookies.

Samtliga bilder och illustrationer på Uniolprodukter AB sida är skyddade av upphovsrätten och vi ber Er att respektera detta. Den här webbplatsen använder cookies men sparar inga personliga uppgifter. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kan webbläsaren använda den för att visa sidorna enligt dina inställningar. Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator och stänger av funktionen kommer shopen inte att visas på ett korrekt sätt och du kommer inte att kunna handla hos oss.

Personuppgifter.

Uniolprodukter AB skyddar dina kunduppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Dessa uppgifter används endast i vårt kundregister för att underlätta kontakten mellan oss och kunden.

Tvist.

Tvist där köparen är privatperson följer vi ARN (Allmänna Reklamationsnämndens) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure.

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Uniolprodukter AB sida, som gör att Uniolprodukter AB inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Uniolprodukter AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Uniolprodukter AB -
organisationsnummer: 556138-1301

 

2021-03-02